Merhaba dostlar
Günahları yok eden Ramazan ayının ilk gün ve gecesi ile hayatımıza katılacak olan Teravih ve Oruç ibadetlerinin fazileti hakkında hadislerin ışığında hasbihal edelim inşallah.
Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm oruçla ilgili buyurdukları hadisi şerifler;
“Eğer kullar Ramazan ayındaki üstünlükleri bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi.“ (Tâbarani) Ramazan ayı bereket ve rahmet, hataların silindiği ve duaların kabul olduğu aydır.
“Ramazan ayı size bir bereket ayı olarak gelmiştir. Allah ’u Teala bu ayda rahmetiyle sizi kuşatır. Bu ayda rahmet indirir, hataları siler, duaları kabul eder. Allah ’u Teala bu ayda hayır hususundaki yarışlarınıza bakar ve meleklere karşı sizinle iftihar eder. Allah’a karşı hayır ortaya koyunuz. Çünkü bedbaht kişi, bu ayda Allah’ın rahmetinden mahrum olan kişidir.” (Tâbarani-C.SAĞİR)
“Ramazanın ilk gecesi olduğu zaman, Cehennem kapıları kapanır, onun hiç bir kapısı açılmaz. Cennet kapıları açılır, o kapılardan hiç biri kapanmaz. Münadi şöyle seslenir: Ey hayır isteyen gel, koş! Ey şer isteyen, (kötülüklere karşı) kendini tut! O ayda Allah’ın cehennemden azatlıları vardır. Bu, Ramazan bitinceye dek her gece vaki olur.” (Tirmizi-ibn-i mace)
“Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.” [Deylemi]
”Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allah ’u teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları aff olur.” [Buhari]
”Ramazan orucunu tutup ölen kimse, Cennete girer.” [Deylemi]
Peygamberimiz s. a .v . Cabir b. Abdullah’a şöyle buyurmuştur:
“Ey Cabir, işte bu Ramazan ayıdır; kim bu ayın gündüzünü oruç tutup, gecesinin bir miktarını ibadetle geçirir, karnını ve fercini haramdan korur ve diline hâkim olursa (onu haram ve boş şeylerden korursa) Ramazandan çıktığı gibi günahlarından da çıkar.”
Cabir: “Ya Resulullah, ne güzeldir bu hadis!” deyince,
Resul-i Ekrem (s.a.v.) de “Ne de zordur bu şartlar!” diye buyurdu.
DOSTLARIM Ramazan orucu farz, teravih sünnettir.
“Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları aff olur.” [Nesai]
Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.
“Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur.” [Deylemi]
“Allah yolunda bir gün oruç tutanın yüzünü, Allahü teâlâ yetmiş yıl ateşten uzaklaştırır.” [Müslim]
”Temizlik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır.” [Müslim]
”Oruçlu iken ölene, kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır.” [Deylemi]

TERAVİH NAMAZINA GELİNCE
“Resulullah (s.a.v) Ramazanda mescitte gece bir namaz kıldı. Sahabenin çoğu da onunla birlikte o namazı kıldı. İkinci gece yine aynı namazı kıldı. Bu kez O’ na tabi olarak aynı namazı kılan cemaat daha fazla oldu. Üçüncü gece Hz. Muhammed (s.a.v) mescide gitmedi. Orayı dolduran cemaat onu bekledi. Resulullah (s.a.v) ancak sabah olunca mescide çıktı ve cemaata şöyle buyurdu:
“Sizin cemaatla teravih namazını kılmaya ne kadar arzulu olduğunuzu görüyorum. Benim çıkıp, size namazı kıldırmama engel olan bir husus da yoktu. Ancak ben size, teravih namazının farz olmasından korktuğum için çıkmadım” (Buharî, Teheccud, 57).
Bu maksatla Sevgili Efendimiz derdi ki: “Kim ramazan gecesini, sevabına inanarak -TERAVİH- namazı ile ihya ederse geçmiş günahları affedilir.”
Resulullah (sav) -bu tavsiyesi herhangi bir değişikliğe uğramadan- vefat etti. Bu durum (teravihin ferden kılınması) Hz. Ebu Bekr’in hilafeti zamanında da böylece devam etti, Hz. Ömer’in hilafetinin başında da böyle devam etti.
Teravih namazını ilk olarak cemaatle kıldıran Hz. Ömer (r.a.) ’dir.
Ebû Zer (r.a)’dan nakledildiğine göre, Resulullah (s.a.v) Ramazan ayının sonuna doğru bazı gecelerde ashabına, gecenin üçte birini geçinceye kadar teravih namazını kıldırmıştır. (İbn Mâce, İkametu’s-Salâ, 173).
Evet sırdaşlarım oruç ve teravihin kısa özeti böyle, gelin bir daha nefis tezkiyesi ile orucumuza başlayalım, unutmayalım ki oruç da acıkır ve de susar.
BU DUYGULARLA SIRRA ULAŞALIM.
BU BİR SIRDIR.