Merhaba can dostlar.
Peygamberimiz (sav) Arşın gölgesinde kalacak yedi sınıf insanı bizlere açıklamış.
Ebu Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Başka bir gölgenin bulunamadığı Kıyamet gününde Allah Teala, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır:
Adaletli (imam) devlet başkanı,

Rabbına kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç,

Konumuz gençlik; tatlı hayallerin, tutkuların ve ideallerin yeşerdiği, sıkı arkadaşlıkların kurulduğu, kendini kanıtlama çabalarının yoğun olduğu, zaman zaman da uyumsuzlukların yaşandığı bir dönemdir. Bu devrede olumlu olumsuz pek çok duygu yoğun bir şekilde yaşanır. Gençlerin karşılaşa bileceği sorunların çözümü ancak Kuran ve Sünnet edebiyle mümkün olacaktır.
Kuran-ı Kerim bunun örneklerini şöyle sıralamıştır:
Karşılaşabileceğimiz olumsuzluklarla baş edebilme imkanını ve her şeye rağmen hayatta kalabilme gücünü bize yalnızca Allah ve ahiret inancı verebilir. Bu inancın gereklerini gençlik döneminde yerine getirebilmenin ayrı bir önemi vardır. Nitekim Hz. İbrahim’in puta tapan kavmiyle tek başına mücadelesine; Hz. Yusuf’un nefsine “dur” diyebilmesine; Ashab-ı kehf olarak bilinen gençlerin kendi inandıkları gibi yaşama uğruna ülkelerini terk edip bir mağarada kalmayı göze almalarına; Hz. Musa’nın gençliğindeki iffetli ve namuslu yaşantısına, ahlaksızlığın çok yaygın olduğu bir ortamda Hz. Peygamber’in son derece temiz bir gençlik dönemi geçirmesine bakın hepsi de vahyin terbiyesini görürüz.

Genç kardeşim çocuktun, büyüdün fatihlerin yaşında oyun eğlence ile vaktin geçiyor. Ne zaman topluma insanlığa faydan olacak ihtiyarlayınca mı…

Kalbi mescidlere bağlı Müslüman,
Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan,
Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine “Ben Allah’tan korkarım” diye yaklaşmayan yiğit,
Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse,
Tenhada Allah’ı anıp göz yaşı döken kişi.

( Buhari )
Bu bir sırdır…