Merhaba can dostlar; Çocuğun anne baba üzerindeki haklardan biride namaza alıştırmak diğer adı ile , Çocuğa Namaz Kılmasını Emretmektir. Çocuk, ana babasının bir kopyası, içinde yetiştiği muhitin ahlâk ve kültürünün küçük bir modelidir. Ana baba bir yay, çocuk ise bir oktur. Onu ne yana, nereye atarlarsa oranın rengini ve karakterini alır. Ailesi onu küçük yaşta ya iyiye, doğruya ve güzele çevirip yönlendirir; ya da ona bir takım kötü davranışlar kazandırır. Akil baliğ olduktan sonra Allah’ın hidâyetine lâyık görülürse kurtulur, değilse, aldığı renk ve maya ile bir ömür tüketir. O bakımdan büyük önderimiz Hz. Muhammed (a.s.) Efendimiz, çocuk terbiyesine gereken önemi vermiş ve bu hususta sağlıklı bütün yolları göstermiştir. Namaz kılan ve helâl lokma ile geçinen ana babanın çocuklarına verdikleri örnek, eğitimin omurgasını teşkil eder. Bunun aksine bir tutum çocuğun elden çıkmasına neden olur. Çocuk henüz fazilet kalıbında şekillenmeye müsait bir dönemde iken onu namaz ve benzeri ibâdetlere alıştırmak bir bakıma farzdır. Küçük çocuğunu avutup yanına çağırırken avucunda hurma bulunduğunu ve hemen geldiği takdirde onu kendisine vereceğini söyleyen annenin bu hareketine şahit olan Peygamber (a.s.) Efendimiz, ona: “Elinizde cidden hurma var mıdır? Sakın çocuğa yalan söyleyerek onu avutmaya çalışma, sonra güvensizlik doğurur ve çocuğu da yalana alıştırırsın, o yüzden günah işlemiş olursun!” buyurarak çocuk eğitiminin nasıl bir dikkat ve itina istediğini belirtmiştir. DOSTLAR; bu hafta sadece çocuğu küçük yaşta namaza alıştırma ve hayatı bir baştan bir başa düzende tutmaya yeten bu ibâdete onun kalbini, ruhunu ve dimağını açma konusunu işleyeceğiz. Önce ilgili hadîsleri nakledelim: Amir b. Şuayb (r.a.)’den yapılan rivayette, o babasından, o da dedesinden rivayetle Resûlüllah (a.s.) Efendimiz’in şöyle buyurduğunu haber vermiştir: “Çocuklarınız yedi yaşında iken onlara namaz ile emrediniz; on yaşına girdiklerinde (kılmazlarsa ölçülü ve yönlendirici anlamda) dövünüz ve yataklarını ayırınız.” Ahmed: 2/180, Ebû Dâvud: Amir b. Şuayb’dan. Hz. Aişe (r.a.)’dan yapılan rivayette, Peygamber (a.s.) Efendimiz’in. şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Üç (kimse) hakkında kalem kaldırıldı: Uyanıncaya kadar uyuyandan, ergen oluncaya kadar çocuktan, aklî dengesi yerine gelinceye kadar deliden…” Buharî, Hudud: 22, talak: 11, Ebû Dâvud, Hudud: 17 CAN DOSTLAR; Hadîslerin açık delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır: 1- Çocuk yedi yaşına girince onu namaza alıştırmak sünnettir. 2- On yaşına girince, bu alışkanlığını sürdürmesini sağlamaya çalışmak ve çocuk eğitiminin son çarelerinden ve yeri geldiği zaman uygulanmasında fayda olan cezaya başvurmak müstehabdır. 3- Çocuklar on yaşına girince, yataklarını ayırmak, özellikle kız çocuğuyla erkek çocuğunu birbirinden uzak tutup yataklarını ona göre düzenlemek sünnettir. 4- Uykuda meydana gelen ve günâh anlamında olan şeyler amel defterine yazılmaz. Çünkü olup bitenlerin hemen hepsi kişinin irâdesi dışında cereyan eder. 5- Çocuk ergen oluncaya kadar, günâh mahiyetinde işlediği hiçbir fiil amel defterine yazılmaz, çünkü bu dönemde henüz mükellef değildir. 6- Aklî dengesini kaybeden bir kişiden de sadır olan günâh ve kötülükleri amel defterine yazılmaz ve bunlardan dolayı sorum tutulmaz. Mezhepler bu konuda ittifak halindedir. Bezzar’ın Ebû Râfi’den yaptığı rivayette bu konuda şöyle tespit yapılmıştır: “Resûlüllah (a.s.) Efendimiz’in vefatından sonra kendisine ait bir kılıç kınının içinde yazılı bir sahife bulduk, içinde şunlar yazılıydı: Bismi’llâni’r-Rahmânî’r-Rahîm. Erkek ve kız çocuklar ile erkek ve kız kardeşler yedi yaşına girdiklerinde (yataklarını) ayırınız, dokuz yaşına (buyurduğunu sanıyorum) girdikleri zaman namaz (kılmadıkları takdirde) dövünüz.” Hafız Bezzar: Ebu Râfi’den… Muâz b. Abdullah İbn Habîb el-Cühenî’den yapılan rivayette, o kendi eşine veya başka bir kadına sormuştu: “Çocuk ne zaman namaz kılar?” Kadın şu cevabı vermişti: “Bizden bir adam, Resûlüllah (a.s.) Efendimiz’den rivayetle, şöyle buyurduğunu söyledi: “Çocuk sağını solundan ayırt edip bilince ona namaz ile emredin!” Bu konuda ayrıca Ebû Hüreyre (r.a.)’den yapılan rivayetteki aynı rivayet Enes’den (r.a.) de yapılmıştır şöyle buyurmuştur: “Çocuklara yedi yaşına girince namaz ile emredin ve on üç yaşına girince (kılmadıkları takdirde, dövün!)” ALLAHA EMANET OLUN BU BİR SIRDIR..