MERHABA DOSTLAR
Çocuk, Allah Teâlâ’nın büyük bir nimeti ve ihsanıdır. Her çocuk bir çiçektir. Çocuk masumdur, günahsızdır. Çocuk bir süs, bir zinettir. Çocuk bir hazine bir güzelliktir.insanın fıtratında evlad arzusu vardır.bakınız bu konuyu kuran şöyle anlatır. Orada Zekeriyya, Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin, dedi.”(Âl-i İmrân, 3/38) Hz. İbrahim (a.s.)’da Allah’a şöyle yalvarmıştı: “Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver, dedi.” Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri, namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul et!” (İbrahim, 14/40)
CAN DOSTLAR
Müslüman bir anne ve baba, çocuklarının eğitiminden, terbiyesinden ve iyi bir şekilde yetiştirilmesinden sorumludur. Rabbimiz (cc) Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…” (Tahrîm, 66/ 6)
Bu ilâhî emir gereğince her Müslüman, kendisini Cehennem ateşinden korumak için; Allah’ın emirlerini yerine getirip, yasaklarından korunacaktır.
Hz. Ömer (r.a.):”Yâ Rasûlallah! Nefislerimizi koruruz fakat ailemizi nasıl koruyabiliriz?” demişti. Allah Rasûlü (s.a.s.) Efendimiz şöyle buyurdu: “Allah’ın sizi nehyettiği şeylerden onları nehyeder ve Allah’ın size emrettiği şeyleri onlara emrederseniz. Bu şekilde onları korumuş olursunuz.” (Hak Dini Kur’an Dili, . 6 S. 5112) Peygamberimiz (sav) “Hepiniz çobansınız ve maiyetinizdekilerden mes’ulsünüz.” (Riyâzü’s-Salihîn, “Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmamıştır.” (Tirmizî, Sünen,C3,H.N: 2018) Ben bu hafta sizlere bir baba olan lokman Aleyhisselamın Oğluna öğütlerinden bahsedeceğim:
Ey oğul! ALLAH’a ortak koşma, çünki şirk en büyük zulümdür. yaptığın iyilik ve kötülük,bir hardal tanesi kadarda olsa, bir kaya içinde yahut göklerde veya yerin derinliklerinde gizlenmiş de olsa; ALLAH onu meydana çıkarır, belli eder. Çünkü ALLAH her şeyi görendir.
Ey oğul! namazını doğru kıl.iyiliği emret,kötülükten vazgeçirmeye çalış ve bu uğurda sana isabet edecek her şeye sabret. Çünkü bunlar ALLAH’ın farzlarıdır.
Eyoğul! insanlara kibirle yüz çevirme. Yer yüzünde şımarık yürüme. Çünkü ALLAH kendini beyenip övüneni, gurura kapılanı sevmez. Yürüyüşünde mütavazi ol. (terbiye ile hareket et)
Ey oğul! sesini alçalt.(inciltici kaba sözler sarf etme)bil ki seslerin en çirkini eşşeklerin anırışıdır.
Ey oğlum, âlimlere karşı öğünmek, akılsızlarla tartışmak ve gösteriş yapmak için ilim öğrenme! Dünya deniz gibidir. Çok kimse boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, hâlin tevekkül olursa kurtulursun. Horoz senden daha akıllı olmasın! O, her sabah zikrederken, sen uykuda olma. İnsanlara nasihat ederken kendini unutma! Muma benzeme. Mum aydınlatırken, kendini yakıp eritir. Yalandan çok sakın! Çünkü dinini bozar ve insanlar yanında mürüvvetini azaltır. Bununla değerini ve makamını kaybedersin. Hep üzüntülü olma, kalbini dertli kılma. İnsanların elinde olana tamah etmekten sakın. Kazaya razı ol ve Allahü teâlânın sana verdiği rızka kanaat et. Dünya geçici ve kısadır. Dünya hayatı ise azın azıdır. Bunun da azı kalmış, çoğu geçmiştir. Tövbeyi yarına bırakma, ölüm ansızın gelip yakalar.Sükut eden pişman olmaz. Söz gümüş ise sükut altındır.Âlimlerle otur, hikmet sahiplerinin sözlerini dinle! Allahü teâlâ, bahar yağmuru ile toprağa hayat verdiği gibi, ölü kalbleri hikmet nurları ile diriltir. Ölümden şüphen varsa, yatıp uyuma. Uyumak zorunda kaldığın gibi, ölüme de mahkumsun. Dirilmekten de şüphen varsa, uyanma hiç. Uykudan uyandığın gibi öldükten sonra da dirileceksin. Yoksulluktan korun. Yoksul düşenin dini ve aklı zayıflar ve mürüvveti kaybolur. Borç yükü altında ezilmektense, taş taşımayı tercih et. Yapacağın işi, daha önce bunu denemiş, tecrübeli kimselere danış! Çünkü onlar, kendilerine pahalıya mal olmuş doğru görüşleri sana bedava verirler. Çalış, kazan! Çalışmayıp muhtaç olanın dini ve aklı noksandır. Hikmet, bize lazım olmayan şeyin üzerinde durmamak ve gizli şeyleri araştırmamaktır.
En iyi haslet dindar olmaktır. Bu haslet iki olursa, dindarlık ve mal sahibi olmak. Üç olursa, dindarlık, mal ve hayâ. Dört olursa, dindarlık, mal, hayâ ve güzel ahlâk. Beş olursa, dindarlık, mal, hayâ, güzel ahlâk ve cömertliktir.
SÖZÜMÜ bir ayetle bitiriyorum
“Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan (zikretmekten) alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanlardandır.”(Münâfikûn, 63/9)
BU BİR SIRDIR..