>MERHABA CAN DOSTLAR.
Evvelki yazımda kendimize bir takım sorular soralım da, Peygamberimiz’i sav. ne kadar tanıyoruz başlığı vermiştim. Gelin ALLAH CC. KURANDA NASIL TANIMLAMIŞ , O’NUN

HAKKINDA YÜCE ALLAH NE BUYURDU BAKALIM:

1-Peygamberimizi Yüce Allah seçip görevlendirdi. Önceki peygamberlerine ondan bahsettirdi, Onun müjdesini verdirdi.
2-Önceki kitaplarda Onun ve ashabının güzelliklerini anlattı. “Muhammed Allah’ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar, kâfirlere karşı katı, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onların, rükû’ ve secde ederek Allah’ın lütuf ve rızasını aradıklarını görürsün. Yüzlerinde secde izinden nişanları vardır. Onların Tevrat’taki vasıfları ve İncil’deki vasıflarıdır.
3-İlk inen ayetlerinde “Sen büyük bir ahlak üzeresin.” diyerek Onun gidişatını ve ondaki güzellikleri methetti..
4-Melekleri ile birlikte Yüce Allah Ona salât etti, onu yüceltti. “Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey müminler siz de Ona salât edin ve tam bir teslimiyetle Ona selam edin.” Kasas Suresi.
5-Onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladı, Onu her çeşit günahtan korudu. “Ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın bütün tasalarını gidersin ve sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru bir yola iletsin.”Enam suresi.
6-İnsanların şerrinden Onu bizzat Allah korudu. “Ey Elçi, Rabbinden sana indirileni duyur; eğer bunu yapmazsan, Onun mesajını duyurmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Doğrusu Allah, kâfirler toplumunu yola iletmez.” Bu ayet inince kendisini korumak üzere evinin etrafında nöbet tutanlara şöyle seslendi: “Ey insanlar, artık evlerinize dönünüz, artık Yüce Allah, beni korumasına almıştır!”Maide Suresi.
7-İnanmayanlara, kendisine insanlık dışı muamele yapanlara karşı Onu bizzat Yüce Allah teselli etti: “Herhalde sen, onlar bu söze inanmıyorlar diye, peşlerinde üzüntüden kendini helâk edeceksin!” “Sen, yoldan çıkmış o toplum için üzülme.” “Onların sözlerine üzülme, tuzak kurmalarından da sıkılma.”Enam suresi.
8-“Senin şanını biz yücelttik.” buyurdu. O cihana gelmeden peygamberleri aracılığı ile Onun ününü cihana yaydı. O, dünyaya geldikten sonra kısa zamanda Onun ünü cihana yayıldı. Onun vefatından sonra da Ondan bahsedilmeye, o saygıyla anılmaya devam edecektir. Muhammedî ezanlar dünyanın dört bir yanında Onun ve mesajının sesini çınlatmaktadır. Müşrikler, kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
9-Dünyada olduğu gibi ahirette de büyük makamları Onun için ayırdı ve Makam-ı Mahmud’un sahibi kıldı. “Ayrıca sana özgü olarak gecenin bir kısmında da Kur’ân okuyup namaz kılmak üzere uyan! Rabbinin seni güzel bir makama ulaştırması umulur.”İsra Suresi.
10-Ondan önceki peygamberler sadece kendi kavimlerine ve kendi zamanlarına gönderilirken; Onun dini evrensel, Onun peygamberliği insan ve cinlere, kıyamete kadar sürecek bir nübüvvet oldu. “Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”Kasas Suresi.

ONUN ÜMMETİ OLAN BİZLER O’NA(RASULÜNE) KARŞI BİZ NE YAPTIK?
Onun ümmeti olduğumuzu iddia ettik, ama onu layıkıyla tanıyamadık ve dünyaya doğru bir şekilde tanıtamadık. Bizim yaptığımız yanlışlar ve yanlış imajlar ona mal edilir oldu.
Onu yaşayamadık ve yaşatamadık, onun hayatını bir bütün olarak yaşayıp insanlığa bir örnek sunamadık.Salavatları dilimizden düşürmedik belki, ama salat selam okumayı Ona bağlılık andı olduğunu fark edemedik.

CAN DOSTLAR, işte Onun hayatından ve bizim hayatımızdan birkaç örnek:
O, doğru ve dürüsttü. Bizim güvenilirliğimiz kalmadı. Ne birbirimize, ne işimize, ne malımızın kalitesine, ne başka bir şeyimize.
O, vefalıydı. Vefasızlık bizim mesleğimiz oldu.
O, insanları severdi. Sevgisizlik sanatımız oldu.
O, Allah için sever, Allah için öfkelenirdi. Biz ise dünyalık için sever ve öfkelenir olduk.
O, insanlık sevdalısıydı. Bizse insandan kaçar ve yalnızca kendimizi düşünür olduk.
O, hesabını dünya ve ahirete göre yapardı. Bizse hesabımızı yalnızca dünya üzerine kurar olduk.
O, kâinatı, çevreyi ve hayvanları severdi. Biz ise çevre katilleri olduk.
O, azimli, kararlı ve sabırlıydı. Bizse kararsız, aceleci ve sızlanır olduk.
O, çalışkandı, üretkendi. Tembellik, vakit öldürme bizim şiarımız oldu.
O, fedakardı, bizse bencilleştik.
O, düzenli ve disiplinli idi. Biz ise keşmekeş, rasgele bir hayatın adamı olduk.
O, cömertti. Bizse cimrileştik.CANANLAR

Ondaki bitmek tükenmez güzellikler ve bizim hayatımızdaki Ona yakışmayan densizlikler!
Ve O, bize bıraktığı iki kutsal emaneti Kur’ân ve Sünnetiyle bugün de bizi doğru, iyiye, güzele, hakka çağırıyor. Onun dipdiri ve ölümsüz mesajı yeniden ve bir bütün olarak yaşanmayı bekliyor. “Ey iman edenler! Allah ve peygamberi sizi hayat veren şeye çağırdığında Ona icabet edin.” “Ey inananlar! Hepiniz topyekûn/bütünüyle İslam’a/barışa girin.”KASAS SURESİ.
Ve yine O, bizi Kevser’in başında bekliyor. İzinde gidenleri bağrına basmak için, yolunu terk edenleri oradan kovmak için! Her şeyiyle Onun olanlara, Onun uğruna baş koyanlara selam olsun!
CANLAR,bunlar bizim görüntülerimiz. Ama yine de ümit varız ve diyoruz ki:
“Özledik seni Allah’ın Resulü, Özledik seni Ya Hz. Muhammed (a.s.m. ve seni hep özlüyoruz Canım Peygamberim.. ama ne mutlu ki, özlemler en sonunda seni hissettiriyor bize.Zor zamanların aşılmazlarını aşabiliyoruz senden aldığımız güçle ve Rabbimiz’in ilham ettiği düşüncelerle.
Senin teşrifinle aydınlandı, kutlandı evren ve Allah’ın izniyle senin nurunu yaşatmaya çalışan ışıl ışıl bu zamandan alabildiğine soyut ve bir o kadar güzel gençlerle, devam edecek güzeller ve senden gelen gül kokulu ilhamlarla dağıtacağız elimizdeki kırmızı gülleri(Kitap ve sünneti) tüm evrene ve bir gün her şey güzele, gül’e dönecek ve Allah Nuru’nu tamamlayacak inşaallah.

Seni düşünmek ve yeniden güzel ümitlerle dolmak ne güzel. Dünyanın tüm çirkinliğine inat, yeniden yeni ümitlerden, senden ve sevginden bahsetmek ne güzel.Sen ve senin getirdiğin gül kokulu(vahyin) ilhamları zor zamanların en güzel armağanları elhamdülillah.
BU BİR SIRDIR .

Reklamlar