>
Sevgili Peygamberimizi anmanın en güzeli; O’nun yaşantısını ve sözlerini anlamak olmalı. Kısa 40 hadis çalışmasını sizlerle paylaşıyoruz

1.İyi niyet, sahibini cennete koyar.
2.İman iki bölümdür; yarısı sabır, yarısı şükürdür.
3.İslam artar, eksilmez.
4.İyiliklerin seni sevindirir, kötülüklerin de seni üzerse, sen mü’minsin.
5.Her iyilik bir sadakadır
6.İnsanlardan utanmayan Allah’tan utanmaz.
7.Bu ümmetten ilk önce kaldırılacak olan haya ve emanettir.
8.Yiyip şükreden, oruç tutup sabreden gibi sevap alır.
9.Benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız.
10.Hikmetin başı Allah’a saygısızlık yapmaktan korkmaktır.
11.İnsanın en değerlisi, en çok takva sahibi olanlardır.
12.Allah’tan en çok korkanınız ve onu en iyi bileniniz benim.
13.Sabrediniz ve cezalandırmayınız.
14.Asıl sabır musibetin ilk geldiği anda yapılmalıdır.
15.Sabır rızadır, razı olmaktır.
16.Bu din sağlamdır. Onda yumuşaklıkla davranın.
17.Sizler kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil.
18.Dininizin en hayırlısı en kolay olanıdır.
19.Siz bu dini mağlup edemezsiniz.
20.Şeytan insanoğlunun kanında dolaşır.
21.Saygın olmak malla, cömertlik ise takva ile olur.
22.Cömert kişinin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır.
23.Bir mü’min aynı delikten iki defa ısırılmaz.
24.Aşırı mal sevgisi alimlerin kalbinden hikmeti alıp götürür.
25.Alimler, halk içinde, Allah’ın en güvendiği kimselerdir.
26.Alimler ümmetimin güvenliğidir.
27.İlim öğrenen Allah yolunda savaşan gibidir.
28.İlim öğrenmeye çalışan evine dönünceye kadar Allah yolundadır.
29.İki aç vardır ki doymaz: İlmi arayan ve dünyayı isteyen.
30.İnsanlar iki kısımdır: Öğreten ve öğrenen. Bu ikisinin dışındakilerde hayır yoktur.
31.Allah, bir kulu idareci yapmak istediği zaman ona yardım elini uzatır.
32.Hüküm sahibi olanlar, Allah’ın korudukları hariç meşakkat kapısındadır.
33.İtaat, ancak meşru çerçeve içerisinde olur.
34.Her şeyin ifsat eden bir afeti vardır. Bu dinin afeti de kötü idarecilerdir.
35.İslam’ın en sağlam kulpu Allah için sevmen, Allah için düşmanlık beslemendir.
36.Allah’ın dostları, görüldüklerinde Allah’ın hatırlandığı kimselerdir.
37.Kim bir topluluğu severse, Allah onu o toplulukla birlikte haşreder
38.Ademoğlunun kalbi, tıpkı kuş gibidir. Bir günde yedi kere değişir.
39.Kim bir kimsenin arkasından onda bulunan bir şeyi söylerse gıybet etmiş olur.
40.Allah, dilini ıslah eden kişiye merhamet etsin.

Kaynak:Muhtasar Camiu’s-Sağir-1 / Suyuti / Yayına hazırlayan: Saffet Bakırcı /

Dostumuz Hüseyin Şavaş tarafından internet ortamına aktarılıp ilk olarak Sayha Dergide yayınlanmıştır.