MERHABA CAN DOSTLAR…

Bir gün hepimiz bu fani alemden baki aleme göç edeceğiz.Ahiret aleminde birde hesap var. Bu hafta HESAB VERME ŞUURU üzerinde durmak istiyorum.

Rabbimiz haşir suresinin 18 ayetinde. “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”

Can dostlar;

Hz. Peygamber, Hz. Ebu Bekir ve Ömer’e şöyle dedi: “Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, kıyamet günü nimetlerden mutlaka sorgulanacaksınız.”

İbn Mes’ud (ra) dan: Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Kıyamet günü insan dört şeyden hesaba çekilmedikçe bırakılmayacaktır.

1-Ömrünü nerede tükettiğinden,
2-Gençliğini nerede geçirdiğinden,
3-Malını nereden kazanıp, nerede harcadığından,
4-İlmi ile ne kadar amel edip etmediğinden sorulacaktır.

Enes (ra) den: Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Allah her sorumlu kimseyi, sorumlu olduğu şeyi korudu mu yoksa zayi etimi diye soracak, hatta kişiyi eşi ve çocuklarından sorguya çekecektir.”

Ebu Hüreyre (ra) den: Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Karanlık gecenin safhaları gibi olan korkunç fitnelerden önce iyi işlerde birbirinizle yarışınız. O fitneler sırasında kişi mümin olarak sabaha erer, kafir olarak akşama dahil olur. Yahut mümin olarak akşama ulaşır, kafir olarak sabahlar. Dinini dünyadan bir meta mukabilinde satar.”

Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Dünya ahiretin tarlasıdır.”

Ebu Hüreyre (ra) den: Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Yedi şey gelip çatmadan iyi işler yapmaya bakın. Yoksa siz insana görevlerini unutturan fakirlikten, azdıran zenginlikten, halsiz bırakan hastalıktan, bunaklaştıran ihtiyarlıktan, ansızın yakalayan ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en fenası deccalden, belası daha büyük ve daha acı olan kıyametten başka bir şey mi gözlüyorsunuz.”

Ebu Hüreyre (ra) den: Peygamber (sav) “Ağız tadını kaçıran ölümü çok hatırlayınız” buyurdu.

Şeddad b. Evs (ra) den: Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Akıllı kimse, kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için hazırlayan kimsedir. Aciz kimse ise, nefsi isteklerine tabi olan ve Allah’tan olmadık şeyler isteyen kimsedir.” Ravi daha sonra “men dane nefsehu” ibaresini “Kendisi kıyamette hesaba çekilmezden evvel, kendi kendini hesaba çeken kimse” olarak izah etti ve Hz. Ömer (ra) den şu sözün rivayet edildiğini belirtti: “ Hesaba çekilmezden evvel kendi kendinizi hesaba çekiniz. Büyük gün için süsleniniz. Çünkü dünyada iken kendi kendini hesaba çeken kimseler için kıyamet günüdeki hesap hafif gelir.”

Abdullah (ra)dan: Peygamber (sav) bir hasırın üzerinde uyudu. Hasır yanağına iz yapmıştı: Ya Rasulullah, keşke sana bir şilte bulsaydık dedik, bunun üzerine :
“Dünya ile benim misalim; bir ağacın altında gölgelenip sonra terk edip giden yolcunun misali gibidir” buyurdu.

Kâ’b İbni Mâlik (ra) ’den: Resûlullah (sav): “Bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar, mala ve makama düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir. ” buyurdu.

Dostlar;
Dünyada gizli açık işlenen bütün suçlar ahirette ortaya çıkacaktır. İyilik ve kötülükler tartılacaktır. İşte hesap verme şuuru ile yaşayanlar neticede bir çok fayda elde ederler. O zaman toplum düzenli ve huzurlu olur.

Sözümü Peygamberimizin(sav) yukarıda zikrettiğimiz hadisiyle bitirmek istiyorum.

“KUL Kıyamet günü dört şeyden hesaba çekilmedikçe ALLAH’IN huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede geçirdiğinden, vücudunu nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, ilmi ile amel edip etmediğinden. [Tirmizi Kıyamet]

Gelin dostlar ahirette oku kitabını denmeden önce kendimizi bu dünyada hesaba çekelim ki o gün hüsrana uğrayanlardan olmayalım.

BU BİR SIRDIR..