>İslam dini her şeye bir ölçü koymuştur. Parmak basmadığı bir mevzu yoktur. Bugün Müslümanların gerek kabir yapmada ve gerekse kabir ziyaretinde sünnet harici bazı hareket ve davranışlarını müşahede ediyoruz. Bu hususta muteber fıkıh kitaplarında bulunan bu meseleyi maddeler halinde kardeşlerime naklediyorum.

1-Kabirde,cenaze üzerine tahta ve tuğla koymak mekruhtur. Kerpiç ve kamış kullanmak müstehabtır.(Müslim ter:5/240)
2-Kabri pek fazla yükseltmeyip, bir karış kadar yerden kaldırmalıdır. Kabrin üzerini deve hörgücü gibi kamburlaştırmak müstehabdır. Murabba taş beton ve sanduka yapılmaz.(Nimet-i İslam:607-Damad:1/153)
3-Bir kabir üzerine değil kıymetli şeyler, kendi içinden çıkandan ziyade toprak koymak dahi mekruhtur. (Tet. Hindiye:1/174)
4-Kabrin kireçlenmesi ve üzerine bina,kubbe v.s yapılması mekruhtur. Kabristanda meşru olan yalnız ziyaret,dua ve kur’an okumaktır. Umuma ait kabristanda,kabir üzerine bina yapmayı nevevi haram saymıştır.(Müs.ter ve şerh:5/245)
5-Kişi öldüğü mahallin kabristanına defnetmek müstehaptır. Oradan nakil faidesiz bir şey yapmaktır.(Halebi sağ: 339)
6-İnsan nerede öleceğini bilemez. Binaenaleyh ölümünden evvel,kendisi için kabir hazırlamak yersiz ve yararsızdır.(Nimeti İslam: 617)
7-Fatihin babası II.Murat şöyle vasiyet etmiştir: “Mezarım asla hükümdarlar için yapılan türbelerden olmasın,Vücudumu doğrudan doğruya toprağa gömünüz ki Allah’ın rahmeti olan yağmur üstüme yağsın.”mezarların üzerlerine 10 binleri bulan bir servet gömen gösteriş budalalarına ne güzel bir derstir bu. Bugünkü mezar taşlarının çoğu, gömülene de ıstırap verir. İsraftır ,haramdır . Peygamberimiz: Kabirlerin toprağı üstüne,rüzgarların esmesi ve yağmurların damlaması ölü mü’minin günahlarına kefarettir. (Damad:1/153)
8-Kabirlerin üzerine oturmamalıdır. Resulullah: biriniz bir kor üstüne oturupta, o korun elbisesini yakması, ta cildine işlemesi,kabir üzerine oturmasından daha hayırlıdır.(Müslim. Hadis no:971)
9-Kabir ziyaretinden evvel 2 rekat nafile bir namaz kılmalı ,her rekatta 1 fatiha, 1 ayetü’l Kürsi, 3 ihlas okuyup namaz sevabını ziyaret edeceği kimsenin ruhuna bağışlamalıdır..(Mec.Adab:113)
10-Kabristana sağ adımla girmeli ve selam vermelidir. (Essalamü aleyküm dara gavmin mü’miniyne.Ve innâ inşaallahü biküm lahigûne,es’elullahe li veleküm El-afiyete)
11-Ziyaretçi, ölünün baş ucundan değil, ayak ucundan gelir. Arkası kıbleye ,yüzü ölünün yüzüne karşı olur. Kendisi ayak ucunda durması daha iyidir. Kabirde yatanın sağlığında kendisine ne kadar yakın olabilirse o kadar yakın oturmalıdır.
12-Kabrin başında okunacak sureler:(Yasin-i Şerif ,Fatiha,elif lam mim, ayetül kürsi, amenerrasülü,ihlas (II/9-7-3) felak ve nas sevabı kabristandaki tüm ölülere hediye etmek iyidir. Çünkü sevaptan hiçbir şey eksilmez.(İbn Abidin:1/605)
13-Kabirleri Cuma günü,cumadan bir gün evvel ve bir gün sonra ziyaret makbuldur.
14-Kabristanda ayakta dua etmek, oturarak dua etmekten efdaldir.(Müslim.Ter:5/25)
15-Mezara eğilmek,secde yapar gibi tazim etmek,mezarın etrafını tavaf eder gibi dolanmak haramdır.(Lübab Şerh:293
16-Mezar sahibinden ,hastasına şifa,derdine derman istemek,mezara kurban adamak,çocuğu olmayana çocuk vereceğine inanmak,yeni gelin ve damadın yeşil türbeye gelip erkek çocuk istemeleri gibi. Bunların hepsi şirktir. İnsanı imandan eder.
17-Hz Ali: Kabristana uğrayan kimse (11 ihlas) süresini okuyup, sevabını ölülere hediye ederse o ölülerin adedince okuyan kimseye sevap verilir buyuruyor.
18-Bir kimse ebeveyninin kabrini, Cuma günü ziyaret eder de orada Yasin süresini okuyup,ruhlarına hediye ederse günahları affolunur inşallah.
19-Yaşlı kadınların 3-5 kişi ile birlikte kabir ziyaretleri yapmasında bir mahzur yoktur. Genç kadınlar için kabir ziyareti mekruhtur. Şer’i bir sakınca olmasa dahi böyledir. İbn.Abidin:1/605 (Kabre gelen kadınlar,ölülere çıplak görünürmüş cümlesi uydurmadır.)
20-Kabristanlarda ,aile mezarlığı diye bazı yerleri istimlak etmek caiz değildir. Orada herkesin hakkı vardır.
21-Kabirlerin yaş otlarını,ağaçlarını koparmak mekruhtur. Sünnet olan ağaç dikmektir.
22-Cenaze gömüldükten sonra şeker dağıtmak islamda olmayan bir adettir.
23-Mezar taşları boyanmaz. Ayet,Hadis,beyt yazmak mekruhtur. Yalnız ismi yazılır.
24-Mü’minin mezarına rüzgar işlemeli ve yağmur akmalıdır.
25-Peygamberimiz : “Ölünün mezarı çamurla sıvanmadıkça ezan işitmekten mahrum olmaz” buyuruyor.(Kün:Hakaik:3/21) Onun için mezarın çiğnenmemesi için mezarın etrafına kara taşlar sıralanır. Baş ve ayak tarafına birer taş dikilir. Bir de ölünün adı yazılır.
26-Oturduğu ve çalıştığı yerin mezarlık olduğunu bilen kimseler,bundan doğacak mesuliyeti mutlaka çekerler. Ölünün dua ve bedduası geçerlidir.
27-Peygamberimiz: “Mezardaki ölü,boğulmakta olup ta yardım isteyen gibidir. Babadan ,anadan,sadık dosttan dua bekler”buyuruyor. (Ramuz:368)

Aziz Kardeşlerim mesele bundan ibarettir. Mermerler, suni çiçekler, masraflar…Evet bütün bunlar sünnet dışıdır. Şeker dağıtmalar, 40. veya 52. geceler de helva dağıtmalar… mevlitler…daha ne söylüyeyim. Nefse hoş gelen ve altında şöhretler, gösterişler yatan bütün bunları dile getirmek bizim vazifemizdir.
Ölün,senden bunları beklemiyor. O dua bekler, Yasin bekler, namına fakir bir talebinin elinden tutanı bekler. Mermer taşı ,helva dağıtımı değil.

Rabbena efrığ aleyna sabran ve teveffena müslimin.
(Yarabbi üzerimize sabrı yağdır ve Müslüman olarak canımızı al.)
( a’raf/126)

Reklamlar