>
MERHABA DOSTLAR…
Okullar açıldı, bu hafta alimin ve ilmin üstünlüğü konusunu anlamaya çalışalım.
DOSTLAR. Toplumların maddi ve manevi alanda yükselmelerini sağlayan en önemli sebeplerden bir tanesi ilimdir. Bu sebeple dinimiz ilme ve ilim adamlarına büyük önem vermiştir. İlim adamları toplumların en değerli varlıklarıdır. Bu değerli varlıklara sahip olan topluluklar büyük bir hayrı elde etmişler, bundan mahrum olanlar ise büyük bir nimeti zayi etmişler demektir. Peygamber Efendimiz bu durumu şu şekilde ifade etmektedir. “Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın, hem dünyayı, hem de ahireti isteyen ilme sarılsın” diyen peygamberin ümmetiyiz
“Allah bir topluluğa hayır dilediğinde onların alimlerini çoğaltır cahillerini azaltır. Şer dilediğinde ise cahillerini çoğaltır alimlerini azaltır.” Camiu’s-sağir
Konumuzla alakalı Allah-u Teala Kur’an-ı Kerim de şöyle buyuruyor “Allah içinizden iman edenlerle, ilme nail olanların derecelerini yükseltir.” “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur m “Sakın cahillerden olma” Cahillerden yüz çevir” ayetlerinde görülüyor ki cehaletten kurtulmanın tek yolu ilim öğrenmektir. Cehalet karanlıkların en korkuncudur. Bütün huzursuzluklar, felaketler cehaletin sonucudur. Kuranda..Allah iman edenleri yüceltir; ilim ehlini ise kat kat yükseltir.Mücâdele11
Âlemlere rahmet Hz. Muhammed (sav) efendimizin konuyla ilgili şu sözleri kulağımıza küpe olsun Efendimiz buyuruyorlar ki “İlim Mü’minin kaybolmuş malıdır. Onu nerede bulursa almaya en layık olan odur” “Yalnız iki kimse gıpta edilmeye layıktır. Bunlarda; Allah’ın kendisine verdiği malı Hak uğrunda sarf eden, muhtaçlara dağıtan kimse ile Allah’ın kendisine vermiş olduğu ilim ve hikmetle hükmeden ve onu halka öğreten kimsedir.” “Her kim ilim için yola çıkarsa, bu yüzden Allah ona cennet yolunu kolaylaştırır:“Ya âlim(öğretici) ol, ya öğrenci ol veya dinleyici ol. Sakın dördüncüsü olma helak olursun”
İlimden nasip almayan bir insan ruhsuz ceset gibidir Her işimizde ilmi rehber edinelim. İnsana olgunluk bahşeden iyi meziyetler kazandıran Allah ve Resulünün rızası bulunan ilimleri tahsil edelim nefsimizde yaşayalım. Eşimize, çocuklarımıza, yakınlarımıza ve bütün insanlara öğretme gayretinde olalım. Müslümanlar içerisinde devamlı ilimle uğraşan bir topluluğun bulunmasını isteyen Yüce Rabbimiz bir Ayette şöyle buyurmaktadır. “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”Bakara suresi Dinimiz insanları eşit olarak kabul ettiği halde ilim sahibi olanları diğer insanlardan üstün tutmuş ve onları şu ayetlerle övmüştür.
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer 9 “Allah, sizden inananları ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir Mücadele 11
“Kulları içinden ancak âlimler, Allah’tan (gereğince) korkar Fatır 28
Yine dinimiz, “Sakın cahillerden olma Enam 35″Cahillerden yüz çevir” Araf 199 gibi ayetlerle cahil olmayı kötülemiştir.
Peygamber Efendimiz “Kim bir iyiliğe sebep olursa onu işleyenlerin sevabı kadar mükafat alır,” Müslim133 “Kim ilim öğrenmek için gayret ederse, Allah ona cennet yolunu kolaylaştırır Buhari buyurarak ilim sahiplerinin manevi kazanımlarını ortaya koymuştur.
İlim sahibi olma ve ilim adamı yetiştirme konularında İslam’ın emirlerini iyi algılayan Müslümanlar tarih boyunca sahalarında uzmanlaşmış bilginler yetiştirmiş ve büyük medeniyetler kurmuşlardır.
DEĞERLİ DOSTLAR.
Konuyu Peygamberimizin şu mübarek sözleriyle bitirelim “Kişinin ilimden bir konu öğrenmesi bence bin rekât nafile namaz kılmasından daha güzeldir. İlim tahsili sırasında ölen kişi şehittir.” MucemusSAĞİR.

BU BİR SIRDIR.

Reklamlar