>
MERHABA CAN DOSTLAR…
Okullar açılıyor ve kuran ayı RAMAZAN başlıyor. Gelin kuran ayını kuranla karşılayalım… ilim öğrenelim… Bakınız bu konuda ALLAH RESULU NE BUYURUYOR…

1.“İlmi öğreniniz.Çünkü onun öğrenilmesi Allah’a karşı haşyettir.Talebi ibadettir.Müzakeresi tesbibtir.Ondan bahis ise cihaddır.”
2. “Bir âlimin yatağına yaslanarak ilmine (kitabına) bakması yetmiş saat ibadetten daha hayırlıdır”
3. “İlmin talibi(talebesi) Rahman talibidir.İlmin talibcisi İslamın rüknüdür.Onun mükâfatı Peygamberlerle verilir.”
4. “İlim taleb etmek Allahın katında nafile namaz.oruç,hac’tan fisebillah olan cihaddan afhaldir.”
5. “İlminden menfaat görülen bir Âlim, bin abiden hayırlıdır.”
6. “Din ile Dünya’yı taleb edenlere veyl olsun.”
7. “Bir Ademin bir hikmet kelimesini işitmesi,duyması bazen olur ki;ona bir sene ibadetten hayırlı olur.Ve bir saat ilim müzakeresi yanında oturmak, bir köle azad etmekten hayırlıdır.”
2. Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim, benden sonra öldürülmüş olan bir sünnetimi ihya ederse beni seviyor demektir. Beni seven de benimle beraberdir.” [Rezin tahric etmiştir]
3. Resulullah (sav)’ın şöyle dediğini işittim: “Kim bir ilim öğrenmek için bir yola süluk ederse Allah onu cennete giden yollardan birine dahil etmiş demektir. Melekler, ilim talibinden memnun olarak kanatlarını (üzerlerine) koyarlar. Semavat ve yerde olanlar ve hatta denizdeki balıklar alim için istiğfar ederler. Alimin abid üzerindeki üstünlüğü dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras bırakırlar. Kim de ilim elde ederse, bol bir nasib elde etmiştir.”
Ebu Davud, İlm 1, (3641); Tirmizi, İlm 19, (2683); İbnu Mace, Mukaddime 17, (223)
4. : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Tek bir fakih, şeytana bin abidden daha yamandır.”
tirmizi, İlm 19, (2083)
5. Resulullah (sav)’a biri abid diğeri alim iki kişiden bahsedilmişti. “Alimin Abide üstünlüğü, benim sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidir” buyurdu.
Tirmizi, İlim 19, (2686)
6. Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a biri âbid diğeri alim iki kişiden bahsedilmişti.
“Alimin âbide üstünlüğü, benim, sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidir” buyurdu.”
Tirmizi, İlim 19, (2686).
7. Humeyd İbnu Abdirrahman anlatıyor: “Hz. Muaviye radıyallahu anh’ı işittim, demişti ki: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın şöyle söylediğini işittim: “Allah kimin için hayır murad ederse onu dinde fakih kılar.”
Buhari, Farzu’l-Humus 7, İlm 13, İ’tisam 10; Müslim, İmaret 98, (1038), Zekat 98, 100, (1038); Tirmizi, İlm 1, (2647).
8. Sahbere radıyallahu anh’tan kaydına göre, Aleyhissalatu vesselam: “Kim ilim taleb ederse, bu işi, geçmişteki günahlarına kefaret olur” buyurmuştur.”
Tirmizi, İlim 2, (2650).
9. Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim, bir ilimden sorulur, o da bunu ketmedip söylemezse (Kıyamet günü) ateşten bir gem ile gemlenir.”
Ebu Davud, İlm 9, (3658); Tirmizi, İlim 3, (2651).
10. Yezid İbnu Seleme el-Cûfi radıyallahu anh anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü! dedim, ben senden pek çok hadis işittim. Ancak bunlardan, sonradan işittiklerimin, önceden işittiklerimi unutturacağından korkuyorum. Bana (hepsinin yerini tutacak) câmi bir kelime söyle!” “Bildiklerinde Allah’a karşı müttaki ol (bu sana yeter)!” ve onunla amel et!”buyurdular.”BU BİR SIRDIR…

Reklamlar