>MERHABA DOSTLAR
İmtihan için dünyaya gelmiş insanoğlunun başına doğumundan ölümüne kadar bir çok musibetler gelir. Bunlar ise ALLAHIN TAKDİRİYLE gelir. O zaman hayat bir imtihandır. Bu imtihan ise insanların imanları ölçüsünde farklılık gösterir. Bize düşen sabır vede sebattır. Bu konuda ALLAH (c.c.) “Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın…” (Al-i İmran Suresi, 200)
Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. (Bakara Suresi, 153)
Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret. (Mearic Suresi, 5)
Onlar sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. (Nahl Suresi, 42)
CAN DOSTLAR; İMANİ KONUDA MÜMİNLERİN SABRI NE OLMALIDIR.
1- Müminlerin sabrı tevekküle dayalıdır.
2-Müminlerin sabrı süreklidir”… sürekli olan ‘salih davranışlar’ ise, Rabbinin Katında sevap bakımından daha hayırlıdır, umut etmek bakımından da daha hayırlıdır.” (Kehf Suresi, 46)
Sen de sabah akşam O’nun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret.(Kehf Suresi, 28) İşte müminler de bu ayetin hükmüne uyarak, ara vermeksizin Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla sabır gösterirler.
3- Müminler gönül rızasıyla, severek ve isteyerek sabrederler.
4- Müminlerin sabrı kişilere, ortama ya da şartlara göre değişmez. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitab’a ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır. (Bakara Suresi, 177)
5-Müminlerin sabrı onlara güzel ahlakın yolunu açar.
“Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve ‘seher vakitlerinde’ bağışlanma dileyenlerdir.” (Al-i İmran Suresi, 17)
6-Müminler sabırda sınır tanımaz, sabırda yarışırlar.
Müminler birbirlerine de sabrı tavsiye ederler Siz O’na (peygambere) yardım etmezseniz, Allah O’na yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak O’nu (Mekke’den) çıkarmışlardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: “Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir.” Böylece Allah O’na ‘huzur ve güvenlik duygusunu’ indirmişti… (Tevbe Suresi, 40) Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. İşte bunlar, sağ yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meymene). (Beled Suresi 10-18)
7-Şeytanın kışkırtmalarına kulak vermemekte sabır gösterirler Allah’tan) Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) iyice düşünürler (Allah’ı zikredip-anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir. (Araf Suresi, 201)
Ve de ki: “Rabbim, şeytanın kışkırtmalarından Sana sığınırım.”
“Ve onların benim yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım Rabbim.” (Müminun Suresi, 97- Allah’tan başka hiçbir şeyden korkmamakta sabır gösterirler. İşte bu şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın, eğer mü’minlerseniz, Benden korkun. (Al-i İmran Suresi, 175)
Onlar, kendilerine insanlar: “Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun” dedikleri halde imanları artanlar ve: “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” diyenlerdir. (Al-i İmran Suresi, 173)
Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. (Bakara Suresi, 155)
Mallarına herhangi bir zarar geldiğinde sabır gösterirler.
Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara ‘süslü ve çekici’ kılındı. Bunlar, dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah Katında olandır. (Al-i İmran Suresi, 14)
Hastalandıklarında sabır gösterirler Eyüp de; hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu: “Şüphesiz bu dert (ve hastalık) beni sarıverdi. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın.” Böylece onun duasına icabet ettik. Kendisinden o derdi giderdik; ona Katımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik. (Enbiya Suresi, 83-84)

8-Haksızlığa karşı sabır gösterirler. Biz ise, kıyamet gününe ait duyarlı teraziler koyarız da artık, hiçbir nefis hiçbir şeyle haksızlığa uğramaz. Bir hardal tanesi bile olsa ona (teraziye) getiririz. Hesap görücüler olarak Biz yeteriz. (Enbiya Suresi, 47)Yol, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere ‘tecavüz ve haksızlıkta bulunanların’ aleyhinedir. İşte bunlara acıklı bir azap vardır. (Şura Suresi, 42) İnkar edenlerin iftiralarına ve incitici sözlerine karşı sabrederler
sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız (bu) emirlere olan azimdendir. (Al-i İmran Suresi,186)9- Dini tebliğ etme konusunda sabır gösterirler Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik” dediler. Dediler ki: “Öyleyse, onu insanların gözü önüne getirin ki ona (nasıl bir ceza vereceğimize) şahid olsunlar.” (Enbiya Suresi, 60-61)
Dediler ki: “Onun için (yüksekçe) bir bina inşa edin de onu çılgınca yanan ateşin içine atın.” Böylelikle ona bir tuzak hazırlamak istediler. Oysa Biz, onları alçaltılmışlar kıldık. (İbrahim) Dedi ki: “Şüphesiz ben, Rabbime gidiciyim; O, beni hidayete erdirecektir.” (Saffat Suresi, 97-99)Biz de dedik ki: “Ey ateş, İbrahim’e karşı soğuk ve esenlik ol.” Ona bir düzen (tuzak) kurmak istediler, fakat Biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. (Enbiya Suresi, 69-70)
DOSTLAR, SABRIN İNSANA KAZANDIRDIKLARI.
Sabrın kazandırdığı büyük bir nimet: Akıl
Sabır, ince düşünebilmeyi ve incelikleri görebilmeyi sağlar.
Sabır, iyilik yapabilmeyi sağlar. Sabır, adaletli davranabilmeyi sağlar. Sabır, inananlara güvenilir bir karakter kazandırır. Sabır, insana neşeli ve huzurlu bir karakter kazandırır…
Allah’ın sabredenlere vaat ettiği güzel hayat. Ahiretteki neticesi. ALLAH (c.c)
Erkek olsun, kadın olsun, bir mü’min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 97)
… Kim sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah, iyilikte bulunanların karşılığını boşa çıkarmaz. (Yusuf Suresi, 90)
Sabır gösterildiğinde az sayıdaki topluluklar,
Allah’ın izni ile çok sayıdaki toplulukları yenebilirler.
Kurulan tuzaklar, sabreden ve sakınan kimselere hiçbir şekilde zarar veremez.
Allah, sabredip sakınan müminlere melekleriyle yardım edeceğini vaat etmiştir.
Allah sabredenlerin gücünü kat kat artırır.
Allah, sabredenlere vaat ettiği sözü kesin olarak yerine getirir.
CANLAR; Netice olarak ALLAH (cc) şöyle buyurur.
Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani (bilgin)ler savaşa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den dolayı ne gevşeklik gösterdiler, ne boyun eğdiler. Allah, sabredenleri sever. (Al-i İmran Suresi, 146)
BU BİR SIRDIR.

Reklamlar