>MERHABA CAN DOSTLAR.

SAĞLIK, dünya hayatında Allah’ın, Rahman sıfatının tecellisi olarak herkese verdiği en büyük nimetlerden biridir. Şüphesiz sağlık iman ile birlikte olduğunda ne denli önemli bir nimet olduğu daha iyi bilinmekte ve Allah’a daha fazla şükretmeye vesile olmaktadır. Peygamber Efendimiz (sav) sağlıklı olmanın cennet nimeti olduğunu şöyle bildirmiştir: Mu’âz bin Abdu’llah babasından ve amcasından anlatır: “Peygamber ‘aleyhi’s-selâm buyurdu ki: “Zenginlik hoştur, takva ile olursa zarar vermez. Sağlık, takva ile olursa, zenginlikten üstündür. Sağlıklı olmak, cennet ni’metlerindendir.” Hz. Peygamber “Hastalık gelmeden, sağlığın kıymetini biliniz.”buyurmuştur.

DOSTLAR Hayatımızın inişi de var, yokuşu da, düzü de var. İnsan her zaman bir olmaz, hayatın da türlü cilveleri vardır. Onun için olayları değerlendirirken, sadece görünüşe bakıp, o niye böyle, bu niye şöyle vb. diye itiraz yerine; bu niçin böyle oldu, şu niçin bu duruma geldi, bana düşen nedir, ben bu olaylardan hangi dersi alabilirim, bunda ne gibi hikmetler vardır? diye düşünürsek kazanan biz oluruz. Rasülullah (s.a.v.)’ın dualarından birisi şu idi:
“Allah’ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lutfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve Senin gazabını üzerime çekecek her şeyden Sana sığınırım.” (1)
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, bu duasında yokluğu ve varlığı, insanı mahvedecek iki şeyden Allah’a sığınmıştır.