>
MERHABA DOSTLAR Bütün mubah olan işlerimizde besmele çekeriz. Peygamberimiz de( s.a.v.): “Besmelesiz başlanan işler eksiktir.” buyurur. Bütün sırlar besmelededir. BESMELEDE ALLAHIN İKİ SIFATI VARDIR. Birincisi RAHMAN sıfatı. Rahman merhamet eden, acıyan, şefkat gösteren, dünyadaki her mahluka acıyan demektir. Çünkü Kuran-ı Kerimde Rabbimiz c.c. buyuruyor ki:
“Bir günah işler veya kendine zulmeder, sonra pişman olup, Allah’a dönerseniz, Teâlâyı çok merhametli, af ve mağfiret edici bulursunuz.”[Nisa 101]
Dostlar;
Peygamberimiz s.a.v. buyurdu ki: “Allahu Teâlâ, yarattığı yüz rahmetten birini mahlukat arasında taksim etti. Bu sebeple anne evladına şefkat eder, hayvanlar yavrularını sever ve bütün mahlukat birbirine acır.” (İbn-i Mace) Müminler merhamette bir vücut gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca, bütün vücut, rahatsız olduğu gibi, Müslümanlar da birbirine acımalıdır. [Buhari]
Yine Allah Rasulü (s.a.v.): “Yerdekilere acırsanız, göktekiler de size acır.” [Tirmizi] Peygamber (s.a.v.) : “Allahu Teâlânın mümine olan merhameti, şefkati, acıması bir annenin çocuğuna olan merhametinden daha üstündür.”[Buhari]

DOSTLAR; görüyorsunuz ALLAH C.C. sıfatının gereğini yapıyor,bizim de bu özelliklere dikkatimizi çekiyor. Arşı taşıyan melekler bile bizim bu RAHMET sıfatına girebilmemiz için Mümin Suresi’nin 9.ayetiyle bizler için dua ediyorlar. “Rabbimiz sen mümin kulları günahlardan koru ve sen kimi günahtan korursan o rahmet olunmuştur.” buyururlar.
Canlar,İNSAN olmamız bir RAHMET.İMAN etmemiz RAHMET,RAHMET peygamberin ümmeti olmak bir RAHMET, KURAN bir RAHMET, ALLAHIN VERDİĞİ HER NİMET RAHMET.
O zaman bizler ALLAH’IN RAHMETİ ile yiyor,içiyor,bakıyor,kulluk ediyor ve tövbe ediyoruz. ALLAH bizlere rahmetini esirgemesin. Ecdat yağmura, “Rahmet yağdı.” dermiş. Ölene de “Allah rahmet etsin.” denir.

DOSTLAR, Peygamberimiz de (s.a.v.): “Şu üç kimseye acıyın, merhamet edin.
1- Cahiller arasında kalan âlime
2- Varlıklı iken yoksul düşen zengine
3- Çevresinde hatırı sayılırken itibarını kaybeden zata.” [Tirmizi]
Peygamber Efendimiz: “Merhametli olmayan merhamet göremez.” buyurur.(Buhari)
İMAMI RAFİDE: “Din kardeşinin yüzüne şefkatle bakan affa uğrar.” der.
Adamın birisi Peygamber Efendimize : “Ya Rasulullah, hizmetçimi kaç defa affedeyim?” diye sorar. Peygamber Efendimiz de: “Günde yetmiş defa affet.” buyurur. (Tirmizi) Kâfir, mümin herkese, hatta bütün hayvanlara merhamet etmek gerekir.
Peygamber Efendimiz: “Merhametli, şefkatli olmayan, acımayan imanlı olmaz.” buyurunca, Eshab-ı kiram: “Ya Rasulullah, hepimiz merhametliyiz, şefkatliyiz.”dediler. Onlara: “Sadece insanlara değil, bütün mahlukata merhametli olmak gerekir.” buyurdu. (Taberani). Bıçağı hayvanın gözü önünde bileyen kimseye Peygamberimiz: “Sen bu hayvanı kesmeden ona ölümleri mi tattıracaksın? Hayvanı yatırmadan önce niçin bıçağını bilemedin?”der.(Hakim)
Peygamberimiz(sav): “ Bir köpeğin susuzluktan dili çıkar. Bir kuyunun yanında durur. Fakat su derinde olduğu için içemez. Adam bu köpeğe acır. Ayakkabısı ile kuyudan su çıkarıp köpeğe verir. Bundan dolayı Allahu Teâlâ onun günahlarını affeder. (Müslim) Allah Resulü (sav): “ Cehennemden uzaklaşıp Cennete girmek isteyen, son nefesinde kelime-i şahadeti söylesin ve kendisine yapılmasını sevdiği şeyleri başkalarına yapsın.) [Müslim]

İşte dostlar dinimizin bütün emirleri bir rahmettir. Gelin bizlerde o RAHMET deryasına dalalım ve SIRLARA ulaşalım.
ALLAH’A EMANET OLUN.

Reklamlar