MERHABA DOSTLAR;
Bu hafta haccın toplumsal önemi ve fazileti hakkında birkaç kelam edelim inşallah.
Can dostlar hac İslam’ın beş şartından biridir.
Hac mevsiminin başlamasıyla binlerce vatandaşımız yakınlarıyla birlikte büyük bir heyecan yaşamaktadır. Bu heyecan; mukaddes yolculuğa yaklaşmanın müjdesidir.
Hac İslam’ın temel esaslarından biri olup, imkânı olan Müslümanların Ka’be’yi ve civarındaki kutsal yerleri, belirli vakitlerde usulüne uygun olarak ziyaret etmesi ve belli dinî görevleri yerine getirmesidir. Gereken şartları taşıyan Erkek, Kadın her Müslüman’ın ömründe bir defa haccetmesi farzdır.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de: “Gücü yetip de, ulaşabilen insana Allah için Beytullah’ı (Kabeyi) haccetmesi gereklidir.”(Ali İmran 97) buyurmaktadır.
Can dostlar Hac; dilleri, kültürleri, renkleri, ırkları, ülkeleri, sosyal ve ekonomik durumları farklı hedefleri bir olan milyonlarca Müslüman’ın ilahi aşkla bir araya gelmesi, birlikte Allah’a yönelmesidir.
Hac, Allah’a ve onun gösterdiği hedeflere yürüyüştür. Hz. Âdem’den itibaren peygamberlerin ve Hz. İbrahim’in hatırasını benliğimizde yaşamaktır. İlahi vahyin beşiğini, Hz. Peygamberin tebliğini ve tevhid mücadelesini yakından tanımak, tarihle bütünleşmek, bir buçuk milyarlık İslam dünyasından bu topraklara davet edilen sınırlı sayıdaki temsilciden biri olmanın hazzını ve sorumluluğunu omuzlarımızda hissetmektir.
Hac; dünyanın dört bir tarafından gelen müminlerin birbiriyle tanışmaları, kaynaşmaları ve dertlerini paylaşmalarıdır.
Hac ; iman ve ibadet bilincinin derinleştiği, din kardeşliğinin duygu ve davranışlara yansıdığı, İslâm dinine mensup olmanın gurur ve heyecanın, sabır ve hoşgörünün, yalnızlığın, mahşer duygusunun iç içe yaşandığı müstesna bir zamandır.
Hac, bir Müslüman’ın, malını Allah rızası için feda edebileceğini gösteren büyük bir kulluk göstergesidir. Günlük elbiselerini çıkararak ihrama giren bir Mümin, dünyanın geçici olduğunu, makam, mevki gibi bütün varlığını burada bırakacağını, ahirete sadece kefenle gideceğini yaşayarak hisseder. Manevi duyguları doruk noktasına ulaşır. Diğer bütün Müminlerle birlikte, hep bir ağızdan; “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk!” “Buyur Allahım! Emrine amadeyim Allah’ım! Senin eşin ve benzerin yoktur. Emret Allah’ım! Her türlü övgü, sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senin. Senin eşin ve benzerin yoktur.” diyerek “Telbiye”yi okur. Yüce Rabbinden af ve mağfiret diler. Aynı şekilde Kâbe’yi tavaf ederken, Arafat’ta vakfe yaparken kendisi, aile fertleri ve bütün Müslümanlar için dua eder. İşte bu coşku ve heyecanla gözlerden akan yaşlar, günahlara kefaret, ruhlara şifa olur.
Can dostlar Hac ibadeti, bize yeni bir kulluk şuuru kazandırıp hayatımızda yeni ve güzel bir sayfa açmalıdır.
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) haccın fazileti ile ilgili hadisi şerifleriyle konuyu tamamlayalım:
“Kim Allah için hacceder kötü söz ve davranışlardan sakınırsa (kul hakları hariç) annesinden doğduğu gün gibi (temiz ve günahlarından arınmış olarak evine) döner”(Müslim hac 436)
“Allah katında makbul haccın karşılığı ancak cennettir”[Buhari umre 1]
“HAC, suyun kirleri temizlediği gibi, günahları yok eder.” [Taberani]
“Hac Kul ve hak borçlarından başka günahlar affedilir.” Hadis-i şerifte Arafat’ta vakfeye durup da günahlarının affedilmediğini zanneden, büyük günaha girmiş olur, buyrulur. (Hatib)
”Hac edin ki muhtaç olmayasınız. Yolculuk edin ki sıhhate kavuşasınız ve (Hac zenginliğe, zina fakirliğe sebep olur) buyuruldu.” (Taberani-Şir’a)
”Hacca giderken veya gelirken ölenin geçmiş günahları af olur. O kimse hesaba çekilmeden azap görmeden Cennete girer.” [İsfehani]
“Hacca giden, başkalarına sıkıntı vermediği gibi onlardan gelecek sıkıntılara da katlanmalı, yumuşak davranmalıdır. Hadis-i şerifte (Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur) buyuruldu. Sert, kırıcı olmaktan da kaçmalıdır. Hadis-i şerifte, (Sertlikten ve çirkin şeyden sakının. Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir) buyuruldu.” (Müslim)
Hac yolunda harcanan paranın fazileti de çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Hac için harcanan mala, Allah yolunda harcanan mala verildiği gibi yedi yüz misli sevap verilir.) [Beyheki]

Reklamlar