>
Peygamberimiz (s.a.v.)bundan bir buçuk asır önce bizim hastalığımızı söylemiş:

Öyle bir gün gelecek ki, ümmetim beş şeyi unutarak beş şeyi sevecektir:

1 — Dünyayı sevecek, ahireti unutacaklardır.

2 — Malı sevecekler, fakat ahiret günü hesaplaşmasını unutacaklardır.
3 — Mahlukatı sevecekler, yaratıcıyı unutacaklardır.
4 — Günahları sevecekler, tevbeyi unutacaklardır.
5 — Köşkleri sevecekler, mezarları unutacaklardır.

Üç seyden kendini kurtarmaksızın şu üç şeyi iddia eden kimse aldanmıştır:

1 — Dünyayı sevmesine rağmen Allah (C.C)’i zikretmekten lezzet aldığını söyleyen kimse.

2 — İnsanları pohpohlamayı sevdiği halde amelde ihlâsı sevdiğini iddia eden kimse.
3 — Nefsinin burnunu kırmaksızın Allah (C.C)’i sevdigini ileri süren kimse…

Çare gerçek Allah sevgisi.
Şu misalde olduğu gibi; nakledildiğine göre Hz. İsa (A.S.) bir gün bahçe sulayan bir delikanli ile karşılaşır. Delikanlı Hz. İsa’ya «Rabb’inden, sevgisinin zerre ağırlığındaki bir kısmını bana bağışlamasını dile» der. Hz. İsa ona «sen zerre kadarına dayanamazsın diye karşılık verir. Delikanlı «o halde zerre kadarının yarısını versin» der. Bunun üzerine Hz. İsa onun için «ya Rabb’i bu gence sevginin zerre kadarının yarısını bağışla» diye dua eder ve yoluna devam eder.

Epeyce bir müddet sonra Hz. İsa’nin (A.S.) yolu yine oraya düşer, delikanlıyı sorar, «delirdi, dağlara çıktı» derler. Hz. İsa delikanlıyı kendisine göstermesi için Allah (C.C)’a dua eder. O sırada delikanlıyı dağlar arasında görür, onu gözlerini gök yüzüne dikmiş ve bir kaya üzerinde dimdik ayakta dururken bulur.

Hz. İsa (A.S.) delikanlıya selâm verir, selâmını almaz, «ben İsa’yım» diye kendisini tanıtarak delikanlının ilgisini çekmeye çalışırken ulu Allah (C.C)’dan kendisine şu vahiy gelir: Kalbinde benim sevgimin yarım zerresini taşıyan kimse insanoğlunun sözünü hiç duyar mı? İzzet ve celâlim hakkı için sen onu testere ile ikiye biçsen onun acısını bile duymaz.»

Sırdaşlarım.

ŞU OLAYI TEKRAR TEKRAR OKUYUN..
Selman-ı Fârisi ölürken çok ağladı da etrafındakiler:
“—Ölümden korkuyorsun da mı ağlıyorsun?”, dediler.
O da:

“—Hayır, ben biraz sonra Rasûlullah’a kavuşacağım, ona dünya metaı edinmeyeceğime dair söz vermiştim. Şimdi gözümün önüne gelen şu eşyalarla Cenâb-ı Peygamber’e ne cevap vereceğim, diye düşünmekteyim. Üzüntüm ondandır.”diye cevap vermiş.

Baktılar gördüler ki, dünyalık dediği şeyler birçok zarurî eşyadan ibaret idi. Allah cümlemize bunları şefaatçi kılsın da, o cennet evlerinde onlarla birlikte olmayı nasib etsin!
Âmin…

Eğer sen de bu cennet evine girmeye talipsen şu beş şeyi bırakma:

1. Hiç olmazsa günde yüz sefer istiğfar eyle.
2. Yüz kere Lâ ilahe illallah de.
3. Yüz kere de Allah celle celâlühu ismini candan söyle.
4. Yüz kere Peygamber Efendimiz’e salâvat-ı şerife getirmeyi unutma.
5. Yüz kere de İhlâs sûresini besmeleyle beraber oku;
Kur’ân’a da devam eyle.

CAN DOSTLARA MUHABBETLE…

Reklamlar